Tagged

Privacy

A collection of 10 posts

தேடுபொறி அறிமுகம் - சுதந்திரமாக தேடுங்கள்
Privacy

தேடுபொறி அறிமுகம் - சுதந்திரமாக தேடுங்கள்

இணைய, வலை பயனர்கள் மத்தியில் அதிகம் பயன்படுத்தும் தேடுபொறியாக கூகுள் இருந்து வருகிறது. கூகுள் அல்லாத பிற தேடுபொறி தளங்களையும் மக்கள் பயன்

தந்தி தொலைக்காட்சியில் டிஜிட்டல் சுரண்டல் நிகழ்ச்சி - FSFTN பங்கேற்பு
Media

தந்தி தொலைக்காட்சியில் டிஜிட்டல் சுரண்டல் நிகழ்ச்சி - FSFTN பங்கேற்பு

தந்தி தொலைக்காட்சியின் டிஜிட்டல் சுரண்டல் நிகழ்ச்சியில் நம் FSFTN  உறுப்பினர் பாலாஜி தனது கருத்துகளை தெரிவித்தார். கூகுல் டெஸ், போன்

ஆதார் சம்பந்தமான உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு - இந்திய கட்டற்ற மென்பொருள் இயக்கம் (FSMI) அறிக்கை
Aadhaar

ஆதார் சம்பந்தமான உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு - இந்திய கட்டற்ற மென்பொருள் இயக்கம் (FSMI) அறிக்கை

அனைவருக்கும் வணக்கம், செப்டம்பர் 26 அன்று உச்சநீதிமன்றம் ஆதார் திட்டத்தின் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கும் முக்கிய வழக்கில், 4:1 என்ற